top of page
Snake Plant
Plant

הגונגל האורבני -
צמחים וכלים חדשים

צמחי הג'ונגל האורבני הם צמחים קלים לגידול בתוך הבית ומחוצה לו ומתאימים לאקלים הישראלי.

אני קוראת להם - צמחים שעובדים בשבילכם

חזקים, איכותיים ומרימים כל פינה חשוכה בבית ובמשרד.

מבית הגידול היישר לבית ולמשרד שלכם

המחיר תמיד יכלול צמח וכלי המוצע לכם בקטגוריה הנ"ל

bottom of page